Spotkanie z Mahanem Abedinem

Spotkanie z Panem Mahanem Abedinem - dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem w Londynie, redaktorem „Islamism Digest” – miesięcznika poświęconego ruchom islamskimi i terroryzmowi z perspektywy muzułmańskiej oraz konsultantem Jamestown Foundation. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat przyszłości terroryzmu oraz oceny bieżących wydarzeń w świecie arabskim. Poruszone byłytakże kwestie takie, jak zagrożenie terroryzmem płynącym z Iranu oraz z Izraela i Syrii.