MSPO 2008

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2008, Kielc, 8 -11 września 2008 r.